Štátny príspevok pre mladých – Dôležité novinky a tipy

26 marca, 2017 , publikoval:

Čoraz viac mladých ľudí uvažuje nad osamostatnením sa od rodičov a to cestou vlastného bývania. Dnes je možné vyriešiť kúpu bytu takmer v každej banke podľa predstáv klienta. Výhodou žiadateľov vo veku do 35 rokov je, že môžu požiadať o podporu vo forme štátneho príspevku. V tomto článku sa dozviete zopár tipov a návodov, ktoré Vám pomôžu.

Aké sú limity príjmu pre poskytnutie hypotéky so štátnym príspevkom do 31.3.2017 ?

Podmienky pre získanie štátneho príspevku pre mladých od 1.1.2017 určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte. Už dlhšie obdobie sa podmienky nemenia, avšak každý kvartál sa líši výška maximálneho príjmu na jeho získanie.

Momentálne sa k novému ročnému kvartálu blížime, ale zatiaľ do 31.3.2017 platí, že pre získanie štátneho príspevku musí žiadateľ splniť podmienku veku do 35 rokov v deň podania žiadosti o úver. Ďalej účel úveru bude kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti na bývanie. Hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok 2016 nesmie presiahnuť sumu 1.155,70€ mesačne. V prípade, že žiadatelia sú dvaja (partneri, manželia), hranica hrubého príjmu za oboch je maximálne 2.311,40€.

 

Zmeny, ktoré Vás čakajú v limitoch príjmov od 1.4.2017 do 30.6.2017

Ako je vyššie uvedené, takmer každý kvartál sa mení výška maximálneho príjmu ako podmienka pre získanie štátneho príspevku pre mladých. Kvartál po dátume 1.4.2017 nebude výnimkou a čaká Vás pozitívna zmena.

Od 1.4.2017 vstúpi do platnosti, že pre získanie štátneho príspevku musíte splniť, aby Váš hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok 2016 bol maximálne 1.287€ mesačne. V prípade, že žiadate o príspevok s manželom/priateľom hranica hrubého príjmu za oboch je maximálne 2.574€. Vypočítané ako t.j. 1,3-násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy za posledný predchádzajúci kvartál.

No nie je to skvelé ? Ak ste samostatný žiadateľ, Váš príjem môže byť vyšší až o 132 € mesačne. V prípade manželov či partnerov sa hranica príjmu posunula až o 264 € viacej. Týmto sa zvýši pravdepodobnosť splnenia jednej z podmienok u mladých o niekoľko percent.

 

Ako preukazovať príjem pre účely získania štátneho príspevku?

Preukazovanie príjmu z nezávislej činnosti (SZČO)

Ak je žiadateľ o štátny príspevok živnostník, dokladuje výšku príjmov daňovým priznaním typu B. Banku pri schvaľovacom procese teda zaujíma základ dane pred odpočítaním nezdaniteľných položiek.

Preukazovanie príjmu zo závislej činnosti

V tomto prípade žiadateľ dokladuje výšku príjmu za rok 2016 potvrdením o príjme na tlačive banky za predchádzajúci kalendárny rok, vydané zamestnávateľom (ak pracoval u jedného zamestnávateľa celý kalendárny rok), alebo;

– ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (riadok 00), (v prípade, ak pracoval u viacerých zamestnávateľov, resp. neodpracoval u zamestnávateľa celý rok) alebo;

– daňovým priznaním typu A (riadok 32)

 

Informácia na záver

Banky často krát poskytujú štátny príspevok len vo forme refundácie 2-3% z už uhradených úrokov z pravidelných mesačných splátok požičanej sumy. Podpora trvá presne 60 splátok a počíta sa od splnenia všetkých podmienok na jeho poskytnutie + administratíva pri registrácii rodného čísla dlžníka v NBS. Preto niekedy môže presiahnuť aj dobu fixácie, ktorá sa počíta zasa od počiatku – od podpisu úverovej zmluvy alebo od poskytnutie financií z úveru.

 

Prečo existuje nesúlad medzi jednotlivými bankami pri poskytovaní štátneho príspevku sme sa od bánk samotných nedozvedeli, ale reálne môže klient počítať rozdiel medzi jednotlivými bankami až do výšky niekoľko tisíc eur. V prípade, že hľadáte aká banka ponúka najoptimálnejšie riešenie alebo potrebujete poradiť, čo je pre Vás výhodnejšie – rád akékoľvek informácie poskytnem na vyžiadanie, neváhajte ma kontaktovať.

Veľa šťastia v krokoch pri hľadaní a úspešnom vyriešení nového bývania Vám praje Andrej