Kam kráča štátny príspevok ? oplatí sa dnes vôbec ?

13 novembra, 2017 , publikoval:

Kam kráča štátny príspevok ?

Najskôr niekoľko faktov.

Aktuálne od 1. júla sa znižuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 287 € na 1 166,10 € (brutto). Jedná sa o priemerný mesačný príjem počítaný z celkového príjmu za rok 2016.

Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2017, ktorá dosiahla výšku 897 €.

V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie hypotekárneho úveru dvojnásobná, t. j. 2 332,20 €.

90.tych rokoch minulého storočia a zároveň tisícročia bola jedinou možnosťou financovania kúpy nehnuteľností stavebná sporiteľňa.

Klienti si sporili, štát prispieval štátnou prémiou (ktoré klesla z 6000 SKK na 66 € ročne …), ceny bytov boli na úrovni dnešných 3 -5 ročných áut.

Prišil prelom tisícročí do popredia sa začali drať banky a hypotekárne úvery, ktoré síce dosahovali úrokové sadzby až okolo 10 % p.a ale výška štátneho príspevku bola až 5 % p.a.

Ceny nehnuteľností kopírovali cca mesačný plat = meter štvorcový bytu


Poslednou zmenou boli regulácie v Zákonných pravidlách hypotekárnych úverov, ktorý určuje zákon o bankách 483/2001, konkrétne § 67 – § 88.

Okrem krytia hypotekárnym záložným listom sa stanovilo, že banka prispeje k úrokovej sadzbe – 1% p.a. a štát -2 % p.a.

Príklad ako si banky vyložili tento zákon pre hypotéku so štátnym príspevkom vo výške 50 tisíc EUR a splatnosťou 30 rokov je v tabuľke (všetky sumy sú v EURách).

Systém výpočtu štátneho príspevku – amortizovanie istiny (znižovanie zostatku úveru)

Parametre

ČSOB

UniCredit Bank

SLSP

Tatra banka

Prima Banka

VUB banka

Pôvodná výška splátky

210,80

177,16

180,46

139,94

184,81

172,32

Splátka znížená o príspevok

138,89

138,89

138,89

139,94

138,89

138,89

Zostatok úveru

44.552,77

43.437,90

43.471,92

41.718,42

43.602,13

43.138,00

Amortizoanie istiny

3% p.a.

1,69% p.a.

1,80 % p.a.

0,05% p.a.

2% p.a.

1,49% p.a.

Tj na mesačnej splátke rozdiel nevidno ale porovnajme si najnižší zostatok úveru po piatich rokoch v Tatrabanke s ostatnými bankami:

Porovnanie zostatku po 5 tich rokov pri r§ôznych výpočtoch takmer rovnakých mesačných nákladov

Parametre

ČSOB

UniCredit Bank

SLSP

Tatra banka

Prima Banka

VUB banka

Pôvodná výška úveru

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

Splátka znížená o príspevok

138,89

138,89

138,89

139,94

138,89

138,89

Zostatok úveru

44.552,77

43.437,90

43.471,92

41.718,42

43.602,13

43.138,00

Rozdiel oproti najlepšiemu

2.834,35.

1.718,58

1.753,50

0

1.883,71

1.419,58

Ako je vidno vhodným výberom banky dokáže klient minimálne na nižšom zostatku úveru po 5tich rokoch aplikovania štátneho príspevku ušetriť až 2834 €

Po novom, pravdepodobne od roku 2018 malo byť všetko inak. Štát zastaví dotáciu hypoték doterajším spôsobom a nahradí ho daňovým bonusom.

Tento daňový bonus si tak budú môcť zohľadniť všetci do veku 35 rokov, a to bez ohľadu na výšku príjmu, v daňovom priznaní, maximálne 50% z výšky zaplatených úrokov a maximálne 400 €.

Pokiaľ by táto novela zákona vstúpila do platnosti 1.1.2018, daňový bonus si budeme môcť prvýkrát uplatniť až v roku 2019.

Momentálne nie je možné zodpovedne odpovedať na otázku, či budú platiť obidva modeli poskytovania štátneho príspevku naraz alebo nie.

Pretože ak nie, čo sa stane s úvermi kde je amortizovanie istiny 2% alebo 3% ?

Prepočet zmien v podpore bývania

Nový daňový bonus by mal mladým umožniť odpočítať si z dane polovičnú zľavu zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 eur.

V praxi to pre mladých znamená, že štát preplatí časť nákladov na úvery a to v podobe zníženia dane.

Porovnanie starého a nového spôsobu štátnej podpory Vám rád poskytnem na vyžiadanie.
Ing. Andrej Filip, hypotekárny špecialista od roku 2006