Vývoj trhu hypoték a nehnuteľností, predikcia na rok 2024-2026

24 apríla, 2024 , publikoval:

Dnes by som chcel zieľať prognózy vývoja trhu úverov na bývanie a tým aj trhu nehnuteľností.

Podklady poskytol hlavný analytik spoločnosti Unicredit bank, ktorému ďakujem za sumarizáciu predchádzajúceho a predikciu na nasledujúceho obdobia.

ECB signalizovala znižovanie sadzieb v nadchádzajúcom období, čo trhy už zohľadnili v cených akcií, cenách úverov a teda je už zarátané aj v cenách nehnuteľností.

Najbližšie znižovanie úrokov sa očakáva v 09/2024, resp. v 3.Q tohoto roka.

Predpokladáne prvé zníženie úroku je o -0,25%, následne ak by prišlo k zníženiu, tak skôr o -0,15 % v ďaľších 2 krokoch, do konca roka 2024.

Následne pre rok 2025 sa očakáva postupné znižovanie úrokov o cca 0,25% za 1Q a teda by úroku ku koncu roka mohli klesnúť o celkovo až o 1%.

Slovenský trh je špecifikcý, nakoľko cena slovenských dlhopisov, ktoré korelujú s cenou hypotekárnych úverov, je relatívne vysoká, na úrovni 3,6-4%.

Riziková prirážka oproti benchmarku je na stabilnej, aj keď vyššej úrovni 1,2%.

Riziko zvýšenia sadziab na našom lokálnom trhu posiľňujú : zavedenie bankovej dane a nestabilné politické rozhodnutia, ktoré ohrozujú stabilitu verejných financií. Preto úrok na Slovensku v krátkodobom horizonte klesať nemusí.

Prínosom do stability prostredia je zisk spoločností predávajúcich tovary a služby mimo sektor energetiky a preto priestor na postupné zvyšovanie misz, hlavne ak sú hodnoty nezamestnanosti na dlhdobých minimách.

Zároveň, analýza cien energií ukazuje, že je priestor na rast až o 3% plošne, aby sme dosiahli priemerné hodnoty rastu v Európe.

Tieto 2 faktory majú potom vlyv na vývoj cien inflácie, ktorý je ťahaný nahor hlavne cenou tovarov a služieb a tým sa môže utlmiť rýchlosť poklesu úrokov na Slovensku.

Developeri zareagovali na tieto trendy rastom začatej výstavby a tým sa očakáva zvýšenie ponuky bytov v novej výstavbe.

Zároveň sa v období najbližších 12 mesiacov blíži výročie fixácie úverov na bývanie v počte 17% a banky budú posiľňovať retenčné snahy bánk pre udržanie klientov.

Záverom:

Ak by úrokové sadzby klesali, ako je predikované, tak spolu so zvyšujúcimi mzdami je predpokladaný rast cien nehnuteľností na Slovenskom trhu o 7-12% v období do konca roka 2026 pri poklesu úrokov 0,5-1% oproti dnešnej cene 4% (pokles úrokov do konca roka 2025).

Predikcia na rok 2026 je výsledná úroková sadzba na úrovni 2,5% čo by znamenalo rast cien nehnutľností na úrovni 15-20% do konca roka 2026.

Ak by ste chceli vedieť, čo to znamená konkrétne pre Vás, konktatujte ma.