Úverový formulár pre spracovanie ponuky úverových financií

Údaje o klentovi Žiadatel o úver Spolužiadateľ o úver
Meno, Priezvisko
Vzdelanie
Dátum narodenia
Rodinný stav
Typ nehnuteľnosti, v ktorej bývate / adresa / vlastníctvo
Počet nezaopatrených detí
Zamestnávateľ (aj IČO)
Aktuálny pracovný vzťah začal


Pracovná pozícia
Typ zmluvy
Čistý mesačný príjem (priemer za posledných 6 mesiacov)

Splátky existujúcich úverovTyp úveru
Ste klientom bankyÚdaje o nehnuteľnosti zabezpečujúcej úver

Znalecký posudok


Hodnota nehnuteľnosti


Adresa nehnuteľnosti


Typ nehnuteľnosti


Parametre zamýšľaného úveru
Účel úveru
Výška úveru

Štátny príspevok / Uveďte hrubý príjem v predchádzajúcom rokuPodmienky poskytovania štátneho príspevku nájdete TU

ŽiadateľSpolužiadateľ

Doba fixácie úrokovej sadzby (3 r., 5r. )
Doba splácania úveru v rokoch
Dodatočné informácie
Uvažujete nad predčasným splatením hypotekárneho úveru?
Uvažujete nad poistením k hypotekárnemu úveru?
Vieto o niekom vo svojom okolí kto predáva alebo chce kúpiť nehnuteľnosť?
Ručiteľ (*ak existuje)
Manželka ručiteľa (*ak existuje)

Poznámka

Prosím, overte, že nie ste robot!